Pro členy

Přihlásit se do svého profilu

Všichni členové SEMu mají nyní možnost přihlásit se ke svému členskému profilu.

Přihlásit se

Jak se stát členem SEM

Je to jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek.

Povinností každého člena SEM v ČR, z.s. staršího 15 let je uhradit vždy do 31. 3. daného roku (nebo do 1. měsíce od potvrzení členství v SEM v ČR) na účet SEM v ČR nebo na účet příslušnému pobočnému spolku členský poplatek ve výši, kterou požaduje daný pobočný spolek (nejčastěji 100Kč/rok).

Jak zaplatit členský příspěvek

Člen pobočného spolku platí příspěvek přímo svému spolku. Ostatní převodem na číslo účtu SEM:  2700382555/2010 Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo, v případě specifického symbolu rok za který platíte. Do zprávy pro příjemce, prosíme, uvádějte své jméno. Poplatek lze také zaplatit osobně po předchozí domluvě na adrese ústředí nebo na akcích pořádaných nebo spolupořádaných SEMem.

Jak založit pobočný spolek

Připravili jsme pro vás „Kuchařku organizační jednotky“. Můžete se podívat, jak  snadné je založit pobočný spolek a pak to zkusit.

Jak požádat SEM o podporu vaší akce

Pod SEMem je možné konat různé akce. Pokud chcete konat svou akci pod spolkem SEM v ČR, vyplňte formulář (viz níže) a zašlete jej na adresu info@semcr.cz. Vaši žádost projednáme a ozveme se vám.

Návrh akce pořádané SEMem

Povinností každého člena SEM v ČR staršího 15ti let je uhradit vždy do 31.3. daného roku (nebo do 1 měsíce od potvrzení členství v SEM v ČR) na účet SEM v ČR nebo na účet příslušné OJ členský poplatek ve výši 50 Kč /os/rok.