Podpořili nás

Naši partneři

Českobratrská církev evangelická
Náš hlavní partner, se kterým spolupracujeme zejména na projektech „PUB“, „Letní kemp mládeže“ a „Podpora občanských aktivit církví na Kubě“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podpořilo akce a tábory realizované SEMem
  Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové
Podpořil „Letní kemp mládeže“ konaný ve Strmilově. (Web.)

V minulosti nás podpořili

  Institut Pontes, o.s
Spolupráce na projektu Podpora občanských aktivit církví na Kubě“
Podpora občanských aktivit církví na Kubě
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.
Nadace pro radost
Podpořila „Letní setkání mládeže“ konané na konci srpna v Blažkově.
Sbory ČCE Praha Vinohrady, Praha Smíchov a Hradec Králové
Podpořily projekt „Boží GEN“ - audio úvahy na každý týden
  Maranatha, o.s.
Podpořila projekt „Boží GEN“ - audio úvahy na každý týden
  Trans World Radio
Podpořilo projekt „Boží GEN“ a "S Biblí v ruce"- audio úvahy na každý týden
   Evangelická-luterská církev v Bavorsku
Program Fastenopfer podpořil ústředí SEM v ČR
Česká národní agentura mládež
Podpora pro ústředí SEM na „Mezinárodní kemp mládeže“

Naše organizační jednotky taktéž podpořili

  Ministerstvo školstvní, mládeže a tělovýchovy
Finanční dar pro MSEM na zvukovou aparaturu
  Ministerstvo kultury
Finanční dar pro PSEM na akci „Zahrajeme si a zazpíváme“ pro MSEM na akci „Ostravské listopadání“
  Magistrát hlavního města Prahy
Finanční podpora akcí PSEM
  Soutěž „Co Nás Baví“
Podpora „Báječného bálu“ organizovaného PSEM
 

Česko-německý fond budoucnosti
Finanční dar pro PSEM na „Mezinárodní Česko – Německý tábor pro mládež“