Moravskoslezský SEM

Je jednou z pobočných spolků SEM v ČR, z.s. Není církví ani církevní institucí, proto nabízí širokou platformu pro aktivity, které jsou v souladu s posláním sdružení SEM, z.s. a jinde bychom pro ně těžko hledali místo.

Moravskoslezský SEM, z.s. působí na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (Moravskoslezský seniorát). Ve spolupráci s poradním odborem mládeže moravskoslezského seniorátu pořádáme pro mládež různá setkání, při kterých mohou mladí lidé poznávat hodnoty křesťanství, prohlubovat svůj vztah k Bohu, posilovat se a povzbuzovat ve službě Bohu a bližním.

Každoročně organizujeme tyto akce

  • „Kudy Komenský nechodil“ – víkendové setkání mládeže
  • „Letní seniorátní týden“ – prázdninové týdenní setkání mládeže
  • „Seniorátní dny mládeže“ – víkendové setkání mládeže
  • „Setkání konfirmandů“ – víkendové setkání mladší mládeže
  • „VRT“ – duchovní víkend pro mládež
  • „Setkání starší mládeže“ – víkendové setkání pro starší mládež
  • „Volejbalový turnaj“ – jednodenní akce pro mládež
  • „Ostravské listopadání“ – víkendový hudební festival

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách.