Pozvánka na valnou schůzi

Milí členové SEM v ČR, zveme Vás na valnou schůzi, která proběhne dne 25. 10. 2014 v 10:00 hod. ve farním sboru ČCE Praha Libeň, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň

20. října 2014, 11:48

Kdy: 25. října 2014 v 10:00

Kde: farní sbor ČCE Praha Libeň, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň 

Od 9:30 bude otevřena prezence účastníků. V rámci této schůze letos proběhnou volby do revizní komise.

Na místě budete mít také možnost je případně zaplatit, či zaplatit příspěvek za rok 2013 a 2014 (v čase prezence, či po valné schůzi).

Zájemci o nocleh mohou využít možnost přespání v místním sboru za předpokladu, že si přivezou s sebou spacák a karimatku a předem (nejpozději do 15. 10. 2014), se nahlásí u Šárky Rokosové na emailové adrese: info@semcr.cz

9:30 Prezence

10:00 Zahájení VS

  • Pobožnost

  • Zpráva předsedkyně SEM v ČR

  • Hospodářská zpráva

  • Zprávy předsedů organizačních jednotek

  • Zpráva revizní komise

  • Databáze členů

  • Volba členů nové revizní komise

11:30 Ukončení VS

Povinné přílohy rozešleme později, po schválení revizní komisí.

Zdravím Vás a těším se na setkání s Vámi

Mgr. Martina Musílková
předsedkyně

Stáhnout pozvánku v PDF