Poděbradský SEM

Tato nesamostatná regionální jednotka vznikla v srpnu 2012. Zaměřuje se na podporu práce s mládeží v rámci sboru, především na realizaci Letního pobytu pro mládež.

O Poděbradském SEMu